Sid1

follow on twitterfollow-on-facebookbli-medlem

Vi jobbar för fullt med att få upp en ny hemsida så inga uppdateringar på denna sida görs just nu.

 

Det är mycket som förändras när man blir sjuk.
Vår förening är till för att hjälpa och stödja oss
som diagnosticerats med gyncancer.
Vårt arbete är ideellt och ett komplement till sjukvården.

För den som drabbas av gynekologisk cancer kan det vara till hjälp att tala med någon som har haft samma sjukdom. Vi ordnar Öppet Hus där du och dina anhöriga har möjlighet att träffa och samtala med våra utbildade stödpersoner som är eller har varit i samma situation. Du kan även ringa och samtala med våra stödpersoner.

I GCF Stockholm träffar du kvinnor i alla åldrar som har många gemensamma tankar och funderingar kring sjukdomar och biverkningar.

Både du som har eller har haft gyncancer och dina anhöriga är välkomna som medlemmar.